Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày hôm nay

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

47.714.037.600đ

Giá trị jackpot 2

5.211.981.150đ

Kỳ 676: Thứ Bảy, 22-01-2022

 • 02
 • 06
 • 16
 • 29
 • 37
 • 42
 • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 44.903.463.150
Jackpot 2 0 4.899.695.100
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 684 500.000
Giải 3 14534 50.000

Kỳ 673: Thứ Bảy, 15-01-2022

 • 20
 • 26
 • 41
 • 46
 • 47
 • 48
 • 18

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38.394.271.200
Jackpot 2 0 4.176.451.550
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 473 500.000
Giải 3 10831 50.000

Kỳ 670: Thứ Bảy, 08-01-2022

 • 06
 • 17
 • 37
 • 41
 • 48
 • 50
 • 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 32.041.280.550
Jackpot 2 0 3.470.563.700
Giải 1 5 40.000.000
Giải 2 488 500.000
Giải 3 10830 50.000

Kỳ 667: Thứ Bảy, 01-01-2022

 • 04
 • 25
 • 28
 • 32
 • 33
 • 55
 • 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 35.927.361.300
Jackpot 2 0 3.658.595.700
Giải 1 3 40.000.000
Giải 2 500 500.000
Giải 3 11925 50.000

Kỳ 664: Thứ Bảy, 25-12-2021

 • 06
 • 08
 • 23
 • 25
 • 33
 • 35
 • 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 214.130.470.800
Jackpot 2 2 2.693.336.350
Giải 1 20 40.000.000
Giải 2 1676 500.000
Giải 3 35622 50.000

Kỳ 661: Thứ Bảy, 18-12-2021

 • 04
 • 06
 • 19
 • 26
 • 38
 • 41
 • 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 192.650.416.500
Jackpot 2 2 1.792.386.100
Giải 1 21 40.000.000
Giải 2 1363 500.000
Giải 3 31878 50.000

Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ 7 có tại Vietlott.tv bạn tra cứu nhanh Kết quả XS 6/55 Thứ Bảy cuối tuần, KQ XS Power 655 hôm nay T7 chính xác

Để xem kết quả thứ 3 và 5 vào Xo so power 6/55

Kết quả khác xem nhanh tại ket qua vietlott