Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ 3 hôm nay

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

47.714.037.600đ

Giá trị jackpot 2

5.211.981.150đ

Kỳ 677: Thứ Ba, 25-01-2022

 • 02
 • 16
 • 17
 • 20
 • 31
 • 51
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 47.714.037.600
Jackpot 2 0 5.211.981.150
Giải 1 13 40.000.000
Giải 2 724 500.000
Giải 3 16146 50.000

Kỳ 674: Thứ Ba, 18-01-2022

 • 06
 • 15
 • 16
 • 33
 • 41
 • 43
 • 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 40.661.845.500
Jackpot 2 0 4.428.404.250
Giải 1 15 40.000.000
Giải 2 721 500.000
Giải 3 15339 50.000

Kỳ 671: Thứ Ba, 11-01-2022

 • 12
 • 25
 • 26
 • 28
 • 33
 • 46
 • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 34.313.096.550
Jackpot 2 0 3.722.987.700
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 668 500.000
Giải 3 15316 50.000

Kỳ 668: Thứ Ba, 04-01-2022

 • 11
 • 17
 • 22
 • 28
 • 39
 • 49
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38.074.658.250
Jackpot 2 1 3.897.184.250
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 803 500.000
Giải 3 16136 50.000

Kỳ 665: Thứ Ba, 28-12-2021

 • 03
 • 08
 • 09
 • 40
 • 44
 • 48
 • 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 32.003.504.400
Jackpot 2 0 3.222.611.600
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 512 500.000
Giải 3 12092 50.000

Kỳ 662: Thứ Ba, 21-12-2021

 • 23
 • 25
 • 28
 • 49
 • 52
 • 54
 • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 198.581.827.350
Jackpot 2 0 3.659.045.650
Giải 1 25 40.000.000
Giải 2 1717 500.000
Giải 3 38071 50.000

Đây là kết quả Power 6/55 thứ 3 hàng tuần, để xem đầy đủ hơn tất cả các kỳ quay bạn xem tại Xo so Power

Các sản phẩm khác ngoài xổ số power vào Xo So Vietlott xem ngay