Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
06/08/2020
12161920222730313637
45 47 50 53 60 61 69 76 77 79
- -
06/08/2020
01020506131415204042
48 49 51 55 58 65 68 72 73 80
- -
06/08/2020
03050611151624283437
40 44