Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
06/08/2020
04051013151719202122
23 26 32 34 36 47 54 74 79 80
- -
06/08/2020
03050708091014252738
48 50 55 61 63 65 67 72 77 78
- -
06/08/2020
11132024284149525457
58 59