Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
14/11/2020
06071112131721333839
43 49 51 53 55 59 68 70 71 79
- -
14/11/2020
05111315172123252627
31 32 36 42 46 48 51 58 59 71
- -
14/11/2020
16212228303538404145
48 49