Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
07/08/2020
01131416222324293033
39 45 48 49 56 62 63 64 70 76
- -
07/08/2020
04051318232629323441
46 47 53 58 62 64 65 66 72 75
- -
07/08/2020
03071219262729394345
50 52