Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
08/08/2020
04070911183033344344
46 48 49 51 52 57 67 73 76 78
- -
08/08/2020
05060712182022243032
41 42 44 49 50 54 55 61 63 68
- -
08/08/2020
04050810161723252736
38 40