Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
08/08/2020
01020911121315192128
29 32 38 47 53 54 58 61 72 78
- -
08/08/2020
03050812131417222325
32 38 46 49 51 54 58 66 67 72
- -
08/08/2020
08111315212633404145
46 49 50