Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
14/11/2020
04071618202123263341
44 47 49 56 59 60 61 68 73 77
- -
14/11/2020
08101215202124303334
38 41 55 56 57 64 65 66 72 78
- -
14/11/2020
02030408121416172325
44 47 49