Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
08/08/2020
03141720222425293652
54 55 63 65 68 74 76 78 79 80
- -
08/08/2020
08172021262830323334
43 51 56 60 65 71 74 76 78 80
- -
08/08/2020
07112228293742464748
50 53