Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
08/08/2020
07101214232526272834
36 38 40 44 46 55 56 59 60 67
- -
08/08/2020
07091116171821232427
29 36 42 45 46 50 61 74 75 79
- -
08/08/2020
04050817182123242835
48 49