Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
09/08/2020
02081015182232343844
47 48 52 55 57 58 62 70 73 74
- -
09/08/2020
12141720273637404142
48 52 54 55 60 61 65 70 71 77
- -
09/08/2020
03040508212636424554
55 60 63