Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
09/08/2020
08101214223132363741
42 46 52 53 54 56 57 61 65 79
- -
09/08/2020
06162029303436373839
41 42 43 52 56 58 62 64 70 79
- -
09/08/2020
04051516182931363940
51 53