Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
09/08/2020
03152021252933343536
39 42 61 63 64 66 70 72 74 78
- -
09/08/2020
02040716192022273136
37 39 40 47 56 58 64 66 68 78
- -
09/08/2020
02040816192324273540
45 52 54