Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
09/08/2020
02181921242635383942
43 44 49 59 66 68 69 75 78 80
- -
09/08/2020
05091118212729354143
44 45 47 50 61 66 71 74 76 80
- -
09/08/2020
01041427293033384044
50 59