Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
14/11/2020
01121517222831324044
52 55 56 59 60 61 67 71 79 80
- -
14/11/2020
02031422282931333647
49 53 54 64 66 67 72 77 78 79
- -
14/11/2020
08161819242931323440
42 44