Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
09/08/2020
01101219232732353738
40 48 52 55 57 63 65 68 70 71
- -
09/08/2020
05121314173132343537
51 56 59 60 62 70 71 74 76 78
- -
09/08/2020
09131425263236374046
54 55