Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
09/08/2020
03051518222528293133
39 41 45 52 54 55 61 64 65 69
- -
09/08/2020
08131422242829344142
43 50 54 55 57 62 65 74 76 80
- -
09/08/2020
01030913232426283132
36 39