Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
10/08/2020
08141619202122252627
39 43 44 46 50 51 56 73 75 78
- -
10/08/2020
01022122262728303943
46 48 51 53 58 59 61 62 66 73
- -
10/08/2020
01081623253334374143
45 47