Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
10/08/2020
01070812222728343540
42 51 58 60 66 70 71 73 74 75
- -
10/08/2020
12163136373847515456
58 60 63 64 65 69 71 74 75 76
- -
10/08/2020
02091430313335414247
51 53