Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
10/08/2020
04060818212324273545
48 49 51 52 54 55 58 61 77 80
- -
10/08/2020
02040812323438394244
45 47 49 50 52 53 54 65 67 72
- -
10/08/2020
01192022232425293641
42 50