Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
10/08/2020
04050710131724293033
40 41 42 59 61 63 65 68 71 79
- -
10/08/2020
04071013192526272933
34 39 41 43 47 50 56 73 76 79
- -
10/08/2020
03040508121418303240
42 57