Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
10/08/2020
01040608091213142430
36 37 39 40 41 45 46 53 64 68
- -
10/08/2020
01050911141623333638
41 45 46 47 48 52 64 65 69 72
- -
10/08/2020
02070827313236515253
59 62