Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
11/08/2020
04051617263234394042
43 44 50 56 59 63 65 67 72 73
- -
11/08/2020
02071418222428303435
39 40 45 47 52 62 63 77 78 80
- -
11/08/2020
05091012163135363738
53 57 59