Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/08/2020
08141718192325263032
33 38 39 40 41 54 59 71 73 79
- -
12/08/2020
05071115232536384144
47 54 57 62 65 66 74 77 78 79
- -
12/08/2020
02030710192024252627
28 30