Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/08/2020
02050918192122232931
32 33 37 41 50 53 54 65 75 76
- -
12/08/2020
01020405111416202243
47 48 49 51 57 58 59 60 76 80
- -
12/08/2020
03050717303235384345
46 48