Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/08/2020
06121719242526313347
50 61 63 64 65 66 70 74 79 80
- -
12/08/2020
06131618192024324547
51 52 61 62 67 70 75 76 77 78
- -
12/08/2020
04061117182123242829
33 38 41