Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/08/2020
03071315172428293441
42 47 49 50 51 56 59 66 67 74
- -
12/08/2020
04060814182026303235
43 48 51 57 63 67 68 71 74 80
- -
12/08/2020
02030406071013141526
29 34