Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/08/2020
03050708132127364144
49 55 59 64 67 70 73 75 79 80
- -
12/08/2020
07111215162023262931
34 39 48 53 56 60 68 69 70 75
- -
12/08/2020
05071117181922333540
42 51 53