Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
13/08/2020
01040611122230323335
38 40 41 43 48 49 56 57 67 74
- -
13/08/2020
01111214171923242527
35 41 43 44 49 50 57 61 70 79
- -
13/08/2020
02061419262728323744
48 50