Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
13/08/2020
02040708202124263540
45 50 51 54 57 59 62 73 76 77
- -
13/08/2020
01061314151621243038
39 45 46 48 49 62 71 73 77 79
- -
13/08/2020
02030405061011122632
34 42 44