Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
13/08/2020
08131722252839414244
46 48 55 57 62 63 65 71 77 80
- -
13/08/2020
06131516182123333540
41 45 46 48 49 52 58 69 74 79
- -
13/08/2020
05142327313540505152
53 58