Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
13/08/2020
13141720243136373940
45 49 62 65 69 70 71 78 79 80
- -
13/08/2020
02030814172325273442
43 44 49 50 53 54 66 70 75 79
- -
13/08/2020
01041113283441454648
56 57 64