Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
14/08/2020
01080911151924252829
30 32 35 41 46 48 52 54 56 80
- -
13/08/2020
06111315161721222325
26 31 43 51 52 53 55 59 63 77
- -
13/08/2020
01081617223237414244
48 51