Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
14/08/2020
03111320212425303133
35 42 46 52 56 68 70 73 76 80
- -
14/08/2020
04051223273134384046
48 51 52 53 54 58 67 69 71 77
- -
14/08/2020
01112122232526374046
55 60