Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
14/08/2020
08091114222831384650
52 54 55 61 64 68 69 70 71 72
- -
14/08/2020
05101828303236374750
51 55 56 57 61 62 65 67 69 80
- -
14/08/2020
02061011131523253036
43 45