Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
14/08/2020
11161718192127303543
44 54 55 61 62 66 74 77 79 80
- -
14/08/2020
03091014161721243132
33 34 43 48 49 52 62 63 71 75
- -
14/08/2020
01030510202122253132
34 41