Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
15/11/2020
04131516171820223437
45 50 53 55 56 64 65 67 72 74
- -
15/11/2020
02081621283135425051
53 56 57 60 61 64 65 68 71 76
- -
15/11/2020
01050709131617212636
41 47