Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
16/08/2020
01020411121418243233
36 50 51 52 61 64 69 71 74 80
- -
15/08/2020
03121618192329343537
40 42 47 48 52 57 59 66 76 77
- -
15/08/2020
03141723293236384041
42 48