Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
16/08/2020
05071011131719232629
32 33 40 42 44 49 55 70 73 76
- -
16/08/2020
01030618192023242630
33 36 38 53 56 59 60 64 75 78
- -
16/08/2020
06070915222627283336
42 45 46