Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
16/08/2020
04051620222325263738
46 50 52 53 54 61 68 71 73 79
- -
16/08/2020
03070819253238495055
56 59 60 62 64 73 76 77 79 80
- -
16/08/2020
02071113151719333543
46 52