Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
16/08/2020
01060914161923303840
42 45 64 65 67 68 69 73 76 80
- -
16/08/2020
02041417182627313844
47 52 54 55 58 63 65 71 76 79
- -
16/08/2020
06131820253031323637
38 41