Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
16/08/2020
02121417192124252729
32 34 44 48 51 52 60 68 72 78
- -
16/08/2020
06071113162124273336
37 39 40 42 45 55 66 67 73 74
- -
16/08/2020
01101121252728313944
48 50