Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
16/08/2020
02082122262728363738
39 40 43 48 55 57 65 67 76 78
- -
16/08/2020
03060811313437404245
46 48 55 56 58 59 66 71 74 77
- -
16/08/2020
01040507081314202122
30 32