Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
16/08/2020
01050609152328293031
32 33 35 41 54 55 65 68 76 78
- -
16/08/2020
08132122293031343637
39 43 45 49 54 57 64 66 74 78
- -
16/08/2020
05060916172329303133
45 58 60