Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
17/08/2020
06111318192434363841
46 52 56 62 63 70 71 72 76 78
- -
17/08/2020
03091013192130333441
46 47 52 56 66 70 72 77 79 80
- -
17/08/2020
02072027283234363841
45 52