Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
17/08/2020
01050710161723242529
43 45 48 49 54 71 72 73 74 75
- -
17/08/2020
02050810152125274143
44 53 54 56 63 64 67 68 70 76
- -
17/08/2020
01040917192933353945
55 56