Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
17/08/2020
07081418192225272830
33 38 41 43 46 47 53 66 67 73
- -
17/08/2020
06070913152223293437
42 46 48 50 51 54 62 64 66 71
- -
17/08/2020
01091112182122234041
46 52 54