Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
17/08/2020
04050614162125304046
49 50 53 57 63 65 69 73 78 80
- -
17/08/2020
01050608141523252930
34 35 39 40 50 53 56 66 73 77
- -
17/08/2020
11161722293233434552
55 56