Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
18/08/2020
02040506111319202123
27 29 38 43 62 63 64 72 77 78
- -
17/08/2020
02050615171824344246
57 61 63 66 67 69 71 76 77 80
- -
17/08/2020
03081213172122252835
37 39